หนังสือทั้งหมด

รายงานประจำปี 2538

รายงานประจำปี_2540_ANNUAL

รายงานประจำปี 2542

รายงานประจำปี 2543 ANNUAL

รายงานประจำปี 2544

รายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2550

การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Fire Prevention and Emergency Responses)

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหธนกิจไทย จำกัด

๙๐ ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง แจ้งกิจการประจำปี 2511 - 2514 ครบรอบ 60 ปี

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตี๊ง แจ้งกิจการประจำปี พ.ศ. 2515 – 2518

วิชาทัศนะของคนต่างชาติในการศึกษาประเทศและภาษาจีน (หนังสือภาษาจีน)

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ฉบับที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

รายงานกิจการประจำวัน 2507 - 2510 ของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

ป่อเต็กตึ๊ง บนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย

อุเทน เตชะไพบูลย์ เจ้าสัว ผู้ปลูกกุศลไว้ในแผ่นดิน

ประวัติชาวจีนโพ้นทะเลในไทย 2

ประวัติชาวจีนโพ้นทะเลในไทย 3

ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงกง

ชีวประวัติท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

รวมบันทึกเรื่องราวที่ได้ยิน ได้ฟังของแม่น้ำหานเจียง

รายงานประจำปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 : 2019 年 年度报告

รายงานประจำปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 : 2018 年 年度报告

รายงานประจำปี_2559

รายงานประจำปี_2556

รายงานประจำปี_2552

รายงานประจำปี_2553

รายงานประจำปี_2554

รายงานประจำปี_2555

รายงานประจำปี_2558

รายงานประจำปี_2557

ยุทธศาสตร์กำลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัฒน์

100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย

พรอพอลิส ขุมทรัพย์จากผึ้ง

สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air Blue Paper)

พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและนัยต่อประเทศไทย

โอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initaitive ของจีน

การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

จีนภิวัฒน์

จากลอดลายมังกรถึงลอดท้องช้างเอราวัณ

สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด

Labour Standards and The U.S. Free Trade Agreements (FTAs)- Implications for Development Countries

Labour Standards and The U.S. Free Trade Agreements (FTAs)

The Environmental Impacts of the ASEAN - China Free Trade Agreement for Countries in the Greater Mekong Sub-region

ITD Review

ปทานุกรมภาษาพูดแต้จิ๋ว

ชีวิตออกแบบได้ : Design Your Life