หนังสือใหม่ล่าสุด

การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Fire Prevention and Emergency Responses)

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหธนกิจไทย จำกัด

๙๐ ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง แจ้งกิจการประจำปี 2511 - 2514 ครบรอบ 60 ปี

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตี๊ง แจ้งกิจการประจำปี พ.ศ. 2515 – 2518

วิชาทัศนะของคนต่างชาติในการศึกษาประเทศและภาษาจีน (หนังสือภาษาจีน)

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ฉบับที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

รายงานกิจการประจำวัน 2507 - 2510 ของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

ป่อเต็กตึ๊ง บนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย

อุเทน เตชะไพบูลย์ เจ้าสัว ผู้ปลูกกุศลไว้ในแผ่นดิน

ประวัติชาวจีนโพ้นทะเลในไทย 2

ประวัติชาวจีนโพ้นทะเลในไทย 3

ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงกง

ชีวประวัติท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

รวมบันทึกเรื่องราวที่ได้ยิน ได้ฟังของแม่น้ำหานเจียง

รายงานประจำปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 : 2019 年 年度报告

รายงานประจำปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 : 2018 年 年度报告

รายงานประจำปี_2559

รายงานประจำปี_2556

รายงานประจำปี_2552

รายงานประจำปี_2553

รายงานประจำปี_2554

รายงานประจำปี_2555

รายงานประจำปี_2558

รายงานประจำปี_2557

ยุทธศาสตร์กำลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัฒน์

100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย

พรอพอลิส ขุมทรัพย์จากผึ้ง

สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air Blue Paper)

พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและนัยต่อประเทศไทย

โอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initaitive ของจีน

การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

จีนภิวัฒน์

จากลอดลายมังกรถึงลอดท้องช้างเอราวัณ

สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด

Labour Standards and The U.S. Free Trade Agreements (FTAs)- Implications for Development Countries

Labour Standards and The U.S. Free Trade Agreements (FTAs)

The Environmental Impacts of the ASEAN - China Free Trade Agreement for Countries in the Greater Mekong Sub-region

ITD Review

ปทานุกรมภาษาพูดแต้จิ๋ว

เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก

เซนในสวน

โลกสวยที่น้ำใส

เหลื่อมไหม ลายเหมย

สำเภาทอง

ลอดลายมังกร

วันที่โลกไร้แมว

หัวใจทองในใจเธอ

ชีวิตออกแบบได้ : Design Your Life

พยายามถูกวิธี มีแต่สำเร็จ : Effective Efforts