มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายงานประจำปี 2538

รายงานประจำปี_2540_ANNUAL

รายงานประจำปี 2542

รายงานประจำปี 2543 ANNUAL

รายงานประจำปี 2544

รายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 : 2019 年 年度报告

รายงานประจำปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 : 2018 年 年度报告

รายงานประจำปี_2559

รายงานประจำปี_2556

รายงานประจำปี_2552

รายงานประจำปี_2553

รายงานประจำปี_2554

รายงานประจำปี_2555

รายงานประจำปี_2558

รายงานประจำปี_2557

รายงานประจำปี 2560 ANNUAL REPORT 2017 : 2017 年 年度报告

สูจิบัตรวันงาน การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 : 华侨崇圣大学 第5届 太极比赛日程序

เพราะพระเกื้อพระการุณย์ : 因受恩泽

ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร : 在皇恩普照下的泰中友谊

คู่มือนำชมพิพิธภัณฑ์

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา

หนังสือที่ระลึก ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ และสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันทำพิธีเปิด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า)

เฉลิมฉลองวโรกาสครบ ๑๔๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายงานการวิจัยสนองพระราชประสงค์ เรื่อง นครศรีธรรมราช