• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
  • Author : รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 34
  • ขนาดไฟล์ : 4.5 MB
ข้อควรรู้เกี่ยวกับปวดหู หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน/การตรวจดูอาการด้วยตนเองโดยการใช้แผนภูมิ/การดูแลตนเอง/เมื่อไรควรไปพบแพทย์