• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
  • Author : ศ. นพ.ประเวศ วะสี
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 99
  • ขนาดไฟล์ : 6.5 MB
ผู้เขียนเสนอผ่านบทความ ๙ เรื่อง พร้อมยกตัวอย่างทั้งบุคคลและองค์กรชุมชนกับแนวทางตามพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว