• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
  • Author : ประเวศ วะสี
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 58
  • ขนาดไฟล์ : 3.6 MB
ถ้าเราเข้าใจกลไกทางจิตซึ่งเชื่อมโยงต่อไปสู่ระบบชีวเคมีในร่างกาย ก็จะทำให้เข้าใจว่าความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรเพื่อทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น