คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ต้นมะนาว
  • Author : HONG14CAFE
  • ISBN :9786167793023
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 66
  • ขนาดไฟล์ : 10.83 MB
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจผู้หญิงมากขึ้น ผู้เขียน HONG14CAFE “ก็เพราะเธอ ปากไม่ตรงกับใจ” ซี่รี่ส์เล่มเล็กจากต้นมะนาว ที่จะช่วยให้โลกระหว่างชายและหญิงนี้สงบสุขยิ่งขึ้น เพราะเรารู้ว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีเหตุผลในการแสดงออกที่แตกต่างกับผู้ชาย และก็เรารู้เพิ่มอีกด้วยว่าผู้ชายทุกคน ไม่เคยรู้เลยว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่ผู้หญิงแสดงออกมานั้น แท้จริงแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่ ก็เพราะเธอปากไม่ตรงกับ จึงจำเป็นต้องออกมาเพื่อเป็นเครื่องแปลภาษาใจ ให้พวกคุณทั้งหลายเข้าใจกันมากขึ้น
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจผู้หญิงมากขึ้น
ผู้เขียน HONG14CAFE

“ก็เพราะเธอ ปากไม่ตรงกับใจ” ซี่รี่ส์เล่มเล็กจากต้นมะนาว ที่จะช่วยให้โลกระหว่างชายและหญิงนี้สงบสุขยิ่งขึ้น เพราะเรารู้ว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีเหตุผลในการแสดงออกที่แตกต่างกับผู้ชาย และก็เรารู้เพิ่มอีกด้วยว่าผู้ชายทุกคน ไม่เคยรู้เลยว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่ผู้หญิงแสดงออกมานั้น แท้จริงแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่ ก็เพราะเธอปากไม่ตรงกับ จึงจำเป็นต้องออกมาเพื่อเป็นเครื่องแปลภาษาใจ ให้พวกคุณทั้งหลายเข้าใจกันมากขึ้น