• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : อินโฟเพรส
  • Author : จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
  • ISBN :8859161008613
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 450
  • ขนาดไฟล์ : 30.44 MB
MARKETING TECHNOLOGY TREND 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค