คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : อินโฟเพรส
  • Author : ชนม์นิภา ฉัครโชคไพศาล
  • ISBN :8859161005209
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 274
  • ขนาดไฟล์ : 32.60 MB
Born to be พยาบาล Exclusive เล่มนี้ เป็นหนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ใน "อาชีพพยาบาล" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพพยาบาลเหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะพยาบาล การเตรียมตัวสอบทั้งในและนอกระบบ "TCAS" เล่าบรรยากาศการเรียนตลอด 4 ปี ลงรายละเอียดวิชาเรียนครบทุกวิชา เพื่อให้ประเมินตนเองได้ว่า ตัวเองถนัดที่จะเรียนหรือไม่ นอกจากนี้ยังแนะนำประสบการณ์หลังเรียนจบ อาทิ แนวทางสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ทางเลือกในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเรียนเฉพาะทาง โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็กได้วางแผนสร้างอนาคตเพื่อให้ได้งานที่ตรงใจ ชีวิตที่ลงตัว ร่วมกับผู้ปกครอง Part 01 เส้นทางสู่พยาบาล - Station 01 Mix&Match "ตัวเรา" + "พยาบาล" - Station 02 หาที่เรียนที่โดนใจ - Station 03 เตรียมตัวสอบพยาบาล Part 02 เรียนพยาบาล...มันเหนื่อย - Station 04 ปี 1 เรียนปรับพื้น เริ่มต้นใหม่ - Station 05 ปี 2 เพิ่มดีกรีวิชาคณะ - Station 06 ปี 3 เรียนหนักสุดเหนื่อยสุด - Station 07 ปี 4 ฝึกงานพยาบาล 173 Part 03 ชีวิตหลังเรียนจบ - Station 08 สอบประเมินความรู้และทำงานใช้ทุน - Station 09 รายได้ ความก้าวหน้า การเรียนต่อ - Station 10 ในวันที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ Exclusive Interview - เทคนิคสอบให้ติดพยาบาล - เมื่อชายไทยอยากเป็นพยาบาล - มือใหม่หัดเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด ฯลฯ Portfolio 10 หน้า ต้องมีอะไรบ้าง
Born to be พยาบาล Exclusive เล่มนี้ เป็นหนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ใน "อาชีพพยาบาล" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพพยาบาลเหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะพยาบาล การเตรียมตัวสอบทั้งในและนอกระบบ "TCAS" เล่าบรรยากาศการเรียนตลอด 4 ปี ลงรายละเอียดวิชาเรียนครบทุกวิชา เพื่อให้ประเมินตนเองได้ว่า ตัวเองถนัดที่จะเรียนหรือไม่
นอกจากนี้ยังแนะนำประสบการณ์หลังเรียนจบ อาทิ แนวทางสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ทางเลือกในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเรียนเฉพาะทาง โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็กได้วางแผนสร้างอนาคตเพื่อให้ได้งานที่ตรงใจ ชีวิตที่ลงตัว ร่วมกับผู้ปกครอง
Part 01 เส้นทางสู่พยาบาล
- Station 01 Mix&Match "ตัวเรา" + "พยาบาล"
- Station 02 หาที่เรียนที่โดนใจ
- Station 03 เตรียมตัวสอบพยาบาล
Part 02 เรียนพยาบาล...มันเหนื่อย
- Station 04 ปี 1 เรียนปรับพื้น เริ่มต้นใหม่
- Station 05 ปี 2 เพิ่มดีกรีวิชาคณะ
- Station 06 ปี 3 เรียนหนักสุดเหนื่อยสุด
- Station 07 ปี 4 ฝึกงานพยาบาล 173

Part 03 ชีวิตหลังเรียนจบ
- Station 08 สอบประเมินความรู้และทำงานใช้ทุน
- Station 09 รายได้ ความก้าวหน้า การเรียนต่อ
- Station 10 ในวันที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ

Exclusive Interview
- เทคนิคสอบให้ติดพยาบาล
- เมื่อชายไทยอยากเป็นพยาบาล
- มือใหม่หัดเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด
ฯลฯ

Portfolio 10 หน้า ต้องมีอะไรบ้าง