• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
  • ISBN :9786163986856
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 360
  • ขนาดไฟล์ : 24.60 MB
หนังสือเล่มนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก ซึ่งผู้เขียนอยากถ่ายทอด ให้ผู้อ่านคนไทยรู้จักโยไกของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษาในวงกว้างต่อไป
บทที่ 1 ความหมายของโยไก 1
ความหมายของโยไก 2
โยไกคืออะไร 3
ประเภทของโยไก 7
ความแตกต่างระหว่างผีกับโยไก 13
การปรากฏตัวของโยไก 15
ความเชื่อกับรอยต่อของมิติแห่งโลกวิญญาณ 18
สรุปท้ายบท 22