• คงเหลือ : 100
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • Author : โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 38
  • ขนาดไฟล์ : 10.92 MB
60 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว : 华侨医院 60 年