• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เสกสรรค์ สว่างศรี
  • ISBN :9786163986641
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 340
  • ขนาดไฟล์ : 46.45 MB
เป็นตำรารวบรวมวิธีการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่เราจะต้องเจอประเทศในอินเดียโดยใช้ภาษาฮินดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาษาทางราชการของอินเดีย เป็นตำราสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการใช้ภาษฮินดี ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศอินเดีย
คำนิยม (1)
คำนำ (2)
สารบัญ (3)
สระและพยัญชนะในภาษาฮินดู (5)
มารู้จักประเทศอินเดียกัน 1
ภาษา 2
เตรียมพร้อมออกเดินทาง 9
ถึงอินเดียแล้ว 24
ยานพาหนะ 25
คำทักทาย 39