• คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • Author : มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กตึ๊ง
  • ISBN :9747144344
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 346
  • ขนาดไฟล์ : 49.09 MB
90 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า 90 年 华侨报德善堂在泰国历史和社会的道路上:口述历史