• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ถาวร สิกขโกศล
  • ISBN :9789740212560
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 546
  • ขนาดไฟล์ : 22.19 MB
เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ เทศกาลจีน : ฤดูกาล วิถีชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพชน ผู้เขียน ถาวร สิกขโกศล ทุกชาติมีเทศกาลที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์ใกล้ชิดผู้คนและธรรมชาติ จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเทศกาลเป็นจำนวนมาก ในแต่ละถิ่นของจีนก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ทุกเทศกาล มีสาระสำคัญหลายประการ คือ ความเคารพในธรรมชาติ การทำมาหากินได้ผลดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างสำนึกผูกพันต่อบรรพชน และที่สำคัญคือมุ่งจรรโลงคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษา "อ.ถาวร สิกขโกศล" ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมไทย-จีน จึงตรวจสอบ ค้นคว้า ที่มาของเทศกาล วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ประเพณีปฏิบัติ คุณค่าต่อสังคม การปรับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงเทศกาลจีนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของจีนสยามในประเทศไทย ว่ามีความเหมือนและต่างอย่างไรกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งทั้งหมดรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ สารบัญ 1. เทศกาลจีนคืออะไร 2. เปิดประตูสู่เทศกาลจีน 3. ฤดูกาล ปฏิทิน กับเทศกาลจีน 4. จากฤดูกาลสู่เทศกาล 5. วิวัฒนาการของเทศกาลจีน 6. องค์ประกอบของเทศกาลจีน 7. เทศกาลจีนในไทย 8. แนวทางการศึกษาเทศกาลจีน 9. การเซ่นไหว้ในเทศกาลจีน 10. ตงจื้อ (ตังจี่-ตังโจ็ยะ) : ปฐมบทของเทศกาลจีน ฯลฯ