หัวใจแห่งคำถาม สำหรับกลยุทธศาสตร์การบริหาร
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
  • ISBN :9789742126827
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 320
  • ขนาดไฟล์ : 3.82 MB
หัวใจแห่งคำถาม สำหรับกลยุทธศาสตร์การบริหาร คำถามเกี่ยวกับ ใคร, อะไร, ที่ไหน, อย่างไร และทำไม เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณ ผู้เขียน Tom Lambert ผู้แปล อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ ช่วยให้คุณค้นพบศิลปะแห่งการฉลาดถาม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์มากขึ้นและช่วยให้คุณเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดใน สถานการณ์ โดยไม่ลืมรายละเอียดสำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังได้รับคำแนะนำที่มีค่า จากที่ปรึกษามืออาชีพในเรื่องที่สำคัญๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น จุดเด่น หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยนักเขียนชั้นนำของโลก ที่ปรึกษา วิทยากร นักพูด และนักธุรกิจ โดยมีเนื้อหาที่มีประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้เป็นอย่างดี สารบัญ 1. ภาพองค์รวม 2. การใช้ประโยชน์จากคนที่ดีที่สุดให้มากที่สุด 3. การจูงใจให้คนมาทำงานร่วมกัน 4. "ความเป็นผู้นำ หมายถึงสิ่งที่ผู้นำทำ" 5. ลืมปัญหาไปเสีย-แล้วคิดหาทางออก 6. การตัดสินใจ 7. เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข 8. คุณสามารถที่จะรุกตลาดได้ 9. การสร้างเครือข่ายอย่างถูกต้อง 10. อำนาจแห่งการจูงใจ ฯลฯ