• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ไพโรจน์ วิเชตชาติ
  • ISBN :9742123047
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 258
  • ขนาดไฟล์ : 14.96 MB
การวิเคราะห์หุ้น เล่มที่สอง หลังจากผู้เขียนได้เขียนเล่มแรกชื่อ "รวยหุ้นด้วยกราฟ" ซึ่งเนื้อหาในเล่มแรก จะพูดถึงภาพใหญ่ของการวิเคราะห์หุ้นด้วยเทคนิค (Technical Analysis) และกล่าวถึงการวิเคราะห์หุ้นแบบแท่งเทียนบ้างบางส่วน และเพื่อให้ให้เนื้อหาต่อเนื่องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นด้วย Candlesticks โดยเฉพาะ การวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนับร้อยปีทีเดียว นักค้าหุ้น นักเก็งกำไรตลาดสินค้า ล่วงหน้าของญี่ปุ่นต่างก็ใช้กราฟแท่งเทียนมาช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 วิธีการสร้าง Candlesticks บทที่ 2 รูปแบบการกลับตัวของ Candlesticks บทที่ 3 รูปแบบสตาร์ Star Pattern บบที่ 4 รูปแบบอื่นๆ บทที่ 5 รูปแบบต่อเนื่อง บทที่ 6 การใช้ Candlesticks ร่วมกับ Trendlie บทที่ 7 การใช้ Candlesticks ร่วมกับ Moving Average บทที่ 8 การใช้ Candlesticks ร่วมกับ Fibonacci บทที่ 9 การใช้ Candlesticks ร่วมกับ Stochastic บทที่ 10 การใช้ Candlesticks ร่วมกับ RSI บทที่ 11 การใช้ Candlesticks ร่วมกับ Elliott Wave บทที่ 12 การใช้ Candlesticks ร่วมกับ Chart Pattern บทที่ 13 การใช้ Candlesticks วิเคราะห์ Derivative Market