วิศวกรรมแอนติบอดี (antibody engineering) การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์
  • คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
  • Author : ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 164
  • ขนาดไฟล์ : 16.85 MB

หนังสือเล่มนี้ จัดเป็นหนังสือภาษาไทยที่ให้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแอนติบอดีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษาและนักวิชาการในสาขาต่างๆ เหมาะที่จะใช้เป็นตำราสำหรับการศึกษาด้านภูมิคุ้มกันวิทยาประยุกต์ นอกจากนี้ยังนับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตำราภาษาไทยเพียงเล่มเดียวที่ได้เขียนถึงคุณลักษณะของ อินทราบอดี และการนำ อินทราบอดี ไปประยุกต์ใช้อย่างละเอียด องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรตีน โครงสร้างพิเศษแทนแอนติบอดี การรักษาโรคในระดับจีน การใช้ไวรัสเวกเตอร์ และการใช้จีนบำบัดสำหรับโรคติดเชื้อที่ใช้กลวิธีเข้าไปบำบัดภายในเซลล์ด้วย อินทราบอดี ล้วนเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาเขียนขึ้นอย่างสมบูรณ์ จัดเป็นตำราภาษาไทยที่มีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


วิศวกรรมแอนติบอดี (antibody engineering) การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์