• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
  • Author : วิสิทธิ์ เวียงนาค
  • ISBN :0000000000001
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 266
  • ขนาดไฟล์ : 52.74 MB
Internet of Things คือการที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ แต่รวมถึงทุกๆ สิ่ง เราสามารถควบคุม เฝ้าระวังหรือดูแลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้