เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
  • คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล
  • ISBN :9786163983862
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 406
  • ขนาดไฟล์ : 15.30 MB
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว ยาที่ใช้ในโรคร่วมที่อาจพบ อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคจิตเวชและโรคไต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด