คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
3/3 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Dr. Panuwan Chantawannakul
  • Author : ภาณุวรรณ จันทวรรณกูรูร และคณะผู้จัดทำ
  • ISBN :0000000000000
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 32
  • ขนาดไฟล์ : 2.41 MB
พรอพอลิสเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผึ้งที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากพรอพอลิสเป็นสารจากธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมีมักมีผลข้างเคียงตามมา ในอดีตมีการนําพรอพอลสิส มาใช้เป็นส่วนประกอบของยาสามัญประจำบ้าน ยาสมานแผลต่างๆ และในปัจจุบันนั้นนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น หรื้อ แม้กระทั่ง เป็นส่วนประกอบของแผ่นฟิล์มบรรจุอาหารต้านจุลชีพ โดยพรอพอลิสสามารถกระตุ้นระบบภููมิคุ้มกันเชื้อโรคในร่างกาย ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานต่อแบคทีเรียและไวรัส อีกทั้งมีคุณสมบัติต้านต่ออนุมูลอิสระและยับยั้งการอักเสบ จึงมีการผลิตทางการค้าในรูปของอาหารเสริมิมมากขึ้น