บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญไพลิน ทองธรรมชาติ, อินทนนท์ สุกกรี
  • ISBN :9786163980632
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 362
  • ขนาดไฟล์ : 364.44 MB
“คนไทในอินเดียนั้นเป็นพวกฉานโดยแท้ เรียกตนเองว่า ไต หมายถึง สืบสายจากฟ้า พวกเขาอพยพจากเมืองไตข้ามเทือกเขาปาดไก่มายังชมพูทวีป มีทั้งอาหม คําาตี่ พาเก อ้ายตอน ตุรุง คําายัง ต่างคนต่างมาคนละช่วงเวลา ด้วยเส้นทางสายเดียวกัน จากอู่ แห่งชาติพันธุ์เดียวกัน เป็นฉานเหมือนกันหมด”