เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ,อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
  • ISBN :9786163982032
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 448
  • ขนาดไฟล์ : 14.62 MB
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรม  สำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ใช้บ่อยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วย  แนวทางในการป้องกัน  การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ  ภาวะความดันในปอดสูง  ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา  ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่  ยาที่ใช้ในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อ  ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติและอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ใช้รักษาโรคจิตเวชและโรคมะเร็งต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด