แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. อัศวิณีย์ หวานจริง
  • ISBN :9789756729383
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 295
  • ขนาดไฟล์ : 194.82 MB
แสงแห่งมณีจันทร์ คือประกายแสงเบญจรงค์ที่ฉายภาพเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดำเนินรอยตามคำสอนทางศาสนาเกิดเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มชน สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ แห่งวัดมณีจันทร์