• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
  • Author : Kimura Yuichi เขียน อรกนิก ถมังรักษ์สัตว์ แปล
  • ISBN :97861604110131
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 98
  • ขนาดไฟล์ : 23.3 MB
"ดอกไม้แห่งแรงบันดาลใจ" ผู้เขียนได้นำเอาประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงมาแต่งเป็นเรื่องสั้น-สั้น...ฉายภาพหลากหลายมิติ มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว ไม่เว้นแม้แต่ด้านอัปลักษณ์ของสังคม แต่ที่สุดแล้วทุกเรื่องราวสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจให้คิดด้านบวกได้เสมอ อ่านแล้วทำให้เกิดความหวัง มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้คิดดี ทำดี จากปัจเจกบุคคลส่งผลไปสู่สังคมวงกว้าง © Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88.aspx?no=9786160408580